Strona główna › AktualnościNSA poparł ...

NSA poparł ...


NSA poparł walkę o prawo do zwrotu VAT na terytorium Polski!


Wielki sukces prawników Biura LICZYK! 

NSA poparł walkę spółek ukraińskich o ich prawo do zwrotu VAT na terytorium Polski!
W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowe orzeczenie stwierdzając, że spółka z Ukrainy która na odcinku Polskim wykonuje transport międzynarodowy, lecz zgodnie z brzmieniem art. 28 b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2010 r. nie rozliczająca tej usługi na terytorium Polski lecz nabywająca towary i usługi jest podatnikiem. W związku z tym ma prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego związanego z wykonywaniem tych usług, mimo nie wykazywania świadczenia usług na terytorium Polski. Takie konkluzje wynikają z ustnego uzasadnienia wyroku.

 

Trzy lata temu organy skarbowe zakwestionowały zasadność zwrotu VAT dla ukraińskich spółek transportowych od nabywanego przez nie paliwa na terytorium Polski.

Urzędy Skarbowe pokrętnie, acz konsekwentnie, nie chciały uznać firm ukraińskich jako podatników VAT mimo, że były one zarejestrowane jako polscy podatnicy i nasze Biuro LICZYK występowało jako ich przedstawiciel podatkowy. 

Przypomnijmy, że najważniejszą częścią nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r., stanowiły zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług. Przepisy te zdecydowały o tym, w jakim kraju powinna być opodatkowana usługa, jeżeli świadczona jest pomiędzy podmiotami z różnych państw.

Właśnie ta zmiana przepisów była uzasadnieniem dla decyzji urzędów skarbowych odmawiających zwrotu podatku.

Niestety Izba Skarbowa podtrzymała to niezgodne z prawem stanowisko urzędów skarbowych i utrzymała te decyzje w mocy.

 Przekonanie, że sądy administracyjne obnażą oczywiste nieprawidłowości w decyzjach organów skarbowych, było podstawą zaskarżenia wszystkich decyzji Izby Skarbowej.

Olbrzymie rozczarowanie brakiem wnikliwej analizy prawniczej towarzyszyło wszystkim sprawom przegranym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Właściciele ukraińskich spółek transportowych nie widzieli celu dalszej walki i tylko dzięki determinacji działu prawnego naszego biura wszystkie wyroki Sądu Wojewódzkiego zostały zaskarżone do NSA.

Pierwsza ze spółek nie miała szczęścia do wnikliwego składu orzekającego i sprawę ostatecznie przegrała.

Dziś jednak odbyła się rozprawa przed NSA drugiej w kolejności spółki.

Skład orzekający, któremu przewodniczył jako sędzia-sprawozdawca wybitny znawca prawa podatkowego, autor niezliczonej ilości poradników podatkowych (zwłaszcza z zakresu VAT) sędzia Janusz Zubrzycki, uznał skargę kasacyjną za zasadną uchylając „do samego dołu” czyli wyrok pierwszej instancji wraz z decyzjami organów podatkowych.

Doradcy podatkowi naszego działu prawnego, czekając na pisemne uzasadnienie wyroku oraz na rozprawy kolejnych spółek, już dziś świętują, że sprawiedliwości stało się zadość!

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK Agencja Interaktywna
Tagi