Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Ceny prądu i gazu będą mrożone tylko w I półroczu 2024 r.
24 stycznia 2024

Nowelizacja z 7 grudnia 2023 r. zakłada utrzymanie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła (w tym gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej), rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących dotąd stosowane.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia po zaskarżeniu
22 stycznia 2024

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, jest zgodne z Konstytucją – orzekł 12 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny
(sygn. akt SK 110/20).
Kto dostanie świadczenie wspierające?
18 stycznia 2024

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadza od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowe świadczenie - kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tej osoby.
Błyskawiczny marketing dla małej firmy
17 stycznia 2024

Zaczynasz biznes, jesteś zbyt „mały”, by sięgnąć po speców od marketingu, jednocześnie jesteś ambitny, pomysłowy i zdeterminowany, by wybić się na rynku? Mamy dla Ciebie kilka porad, pomysłów marketingowych.
Więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń
16 stycznia 2024

Ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych zmieniła terminy przewidziane w art. 152 ust. 1 i 2 i art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych i uchyliła art. 158 ust. 2 tej ustawy.
Nowe opłaty od plastików
12 stycznia 2024

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
z początkiem 2024 r. nakłada nowe opłaty za jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych.
Zwolnienia z kas fiskalnych w 2024 roku
11 stycznia 2024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2605) wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. Generalnie przedłuża ono termin obowiązywania na 2024 rok dotychczasowych zwolnień określonych w obowiązującym dotąd rozporządzeniu z 22 grudnia 2021 r.
Zmiana zasad dziedziczenia
08 stycznia 2024

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie zasad dziedziczenia, które mają usprawnić postępowanie spadkowe i rugować mankamenty prawa spadkowego. Ostatnie jej przepisy weszły w życie z dniem 15 listopada 2023 r.
Jakie składki ZUS zapłacą przedsiębiorcy?
04 stycznia 2024

Generalnie składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców w 2024 roku idą w górę.
Prezenty dla pracowników a podatki
28 grudnia 2023

Przed Świętami warto zapoznać się z kwestiami podatkowymi nieodpłatnego przekazania pracownikom upominków świątecznych.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi