Wiadomości


Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa
08 czerwca 2020
Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? W związku z zagrożeniem związanym
z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie
wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP.


BADANIA WSTĘPNE I KONTROLNE
W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego
do przeprowadzenia badania wstępnego lub
kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie
może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie
lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności.
BADANIA OKRESOWE
Zawieszono obowiązek przeprowadzania badań okresowych.
W sytuacji gdy badania lekarskie zostały
wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją
ważność po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność
wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych,
kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na
okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu
stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu
epidemii) należy zatem wykonać te badania w ciągu
60 dni od dnia jego odwołania.
SZKOLENIA WSTĘPNE W DZIEDZINIE BHP
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń
wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem
instruktażu stanowiskowego:
1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na
którym występuje narażenie na działanie czynników
niebezpiecznych;
3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym
mowa w pkt 1 i 2;
4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu
oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
SZKOLENIA OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia
okresowego w dziedzinie bhp przypada w:
» okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii lub
» w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie
ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii
– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy
nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu
epidemii.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi