Strona główna › AktualnościWiadomościIKE czy ZUS?

Wiadomości


IKE czy ZUS?
29 stycznia 2020
Przygotowane przez rząd zmiany dotyczą
Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) –
środki z OFE trafią do IKE lub ZUS.


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych
na indywidualne konta emerytalne zakłada
przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne zarządzające
IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE.
Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru. Opcją
domyślną dla członków OFE będzie przeniesienie
środków na Indywidualne Konta Emerytalne – w tym
przypadku od środków zgromadzonych w OFE pobrana
zostanie 15% opłata przekształceniowa. IKE będzie
można dalej zasilać, już zupełnie dobrowolnie (na IKE
nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej).
Środki zgromadzone na IKE będą w pełni prywatne
i dziedziczne. Będzie je można wypłacić jednorazowo
lub w ratach, po osiągnięciu wieku emerytalnego
(bez jakiegokolwiek podatku), zgodnie z pierwotnymi
celami reformy z 1999 r.
Opłata przekształceniowa jest zaś „elementem sprawiedliwości”,
bo emerytury wypłacane przez ZUS są
opodatkowane podatkiem dochodowym, a pieniądze
wypłacane z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego – nie.
Alternatywą dla opcji z IKE będzie przekazanie środków
do ZUS, wtedy nie zostanie od nich pobrana
opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą
dziedziczone. Członek OFE będzie mógł złożyć deklarację
o przeniesieniu środków do ZUS. Niezłożenie
deklaracji oznacza wybór opcji domyślnej z IKE. Termin
na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków
do FUS zaplanowano do 1 marca 2020 r.
IKE czy ZUS?
W przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości
do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE
zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym
w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do
Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych
ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich ok.
162 mld zł.
System emerytalny w najbliższych latach
oparty będzie na następujących filarach:
» Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) –
dobrowolne, prywatne i kapitałowe;
» Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
» Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
» Indywidualne Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego (IKZE).
Przyszła emerytura powinna pochodzić z różnych
źródeł.
Przyjęto również, że zarządzaniem środkami Funduszu
Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się
zajmowało TFI Polskiego Funduszu Rozwoju SA
(obecnie jest to ZUS). Zmiana jest uzasadniona, bo
do FRD trafią środki z OFE przeniesione do ZUS.
W efekcie zmieni się struktura Funduszu Rezerwy
Demograficznej, która umożliwi zarządzanie środkami
FRD w celach inwestycyjnych, z korzyścią dla
polskiej gospodarki.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi