Wiadomości


Konsekwencje działalności nierejestrowej
16 sierpnia 2018

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności nieewidencjonowanej?W okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, tak jak w okresie korzystania

z ulgi na start, podmiot nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a w związku z tym nie

korzysta z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują – nie ma prawa do świadczeń m.in.

w razie choroby lub macierzyństwa. Okres prowadzenia przez niego nieewidencjonowanej

działalności nie będzie także uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-

rentowych lub świadczeń przysługujących członkom jego rodziny. Nie będzie on mógł

również ubiegać się o długoterminowe świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ani

członkowie jego rodziny (w przypadku jego śmierci), ponieważ nie podlega on ubezpieczeniu

emerytalnemu i rentowym, a tym samym ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przykład:

Pani Julia od maja 2018 r. prowadzi działalność nieewidencjonowaną. Jej przychód

z tego tytułu wynosi 900 zł miesięcznie, czyli nie przekracza 50% kwoty minimalnego

wynagrodzenia. W czerwcu 2018 r. pani Julia w czasie wykonywania swoich obowiązków

wynikających z prowadzonej działalności miała wypadek. Zgłosiła wniosek o rentę

z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Z uwagi na to, że

pani Julia w dniu, w którym uległa wypadkowi przy pracy nie podlegała ubezpieczeniu

wypadkowemu, nie możemy jej przyznać renty wypadkowej.

Więcej na stronie ZUS.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi