Wiadomości


Mały ZUS plus – zgłoszenie do ubezpieczeń
19 lutego 2020
Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”
i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.?


Jeżeli zaś chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie
korzystałeś z „małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu
2020 r., to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub
ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia
rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.
Mały ZUS plus –
zgłoszenie do ubezpieczeń
Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”
i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.?
KADRY I ZUS
niu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia
(ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia
rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod
tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających
rentę przyznaną z tytułu niezdolności
do pracy).
Dokumenty te trzeba przekazać nie później niż w terminie:
» do 2 marca 2020 r. – jeśli:
» w 2019 r. (co najmniej 60 dni) i styczniu 2020 r.
prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś
z „małego ZUS”;
» w lutym 2020 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś
prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli
rozpoczniesz/wznowisz działalność w okresie
23–29 lutego – masz 7 dni liczone od dnia jej
rozpoczęcia/wznowienia);
» 7 dni od dnia spełnienia warunków do korzystania
z „małego ZUS plus” – jeśli spełnisz warunki
w innym miesiącu niż luty 2020 r.
Oprócz dokumentów zgłoszeniowych masz również
obowiązek przekazania dokumentów ZUS DRA cz. II
albo ZUS RCA cz. II , w związku korzystaniem z „małego
ZUS plus”.
Dokumenty te przekazujesz w komplecie z deklaracją
ZUS DRA.
Tylko jeśli chcesz korzystać z „małego
ZUS plus” , a korzystałeś z „małego
ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r.,
to nie musisz ponownie zgłaszać
się do ubezpieczeń.
Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi, musisz złożyć w ZUS
dokumenty:
» wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem
tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05
10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności
prowadzonej w 2019 r., a nie korzystałeś
z „małego ZUS”,
» zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS
ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpiecze

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi