Wiadomości


Niższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych
30 października 2023
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną przewiduje obligatoryjne przyznanie przez sprzedawców energii elektrycznej gospodarstwom domowym jednorazowego upustu od cen, na których zostały one zamrożone od początku 2023 roku. Wysokość rabatu wyniesie ponad 120 zł netto.

Warunkiem skorzystania z obniżki będzie spełnienie przez odbiorcę energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jednego z określonych w rozporządzeniu warunków. Tj. gdy:
1. w okresie co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem
1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r. lub
2. zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, lub
3. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub
4. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo, lub
5. jest prosumentem energii odnawialnej, lub
6. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Sprzedawcy energii zobowiązani będą do jasnego informowania odbiorców o zmianach w rozliczeniach oraz o wysokości premii i terminie jej przyznawania.
Nowelizacja rozporządzenia wspiera także operatorów systemu elektroenergetycznego i ułatwia im zarządzanie bilansem mocy w systemie. Nowe przepisy zwalniają odbiorców z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenie mocy umownej – w przypadku, gdy wynikają one z poleceń operatorów lub z usług świadczonych na ich rzecz. Zmiany przyczynią się do stworzenia dla odbiorców zachęt do bardziej świadomego zarządzania zużyciem energii, zwiększających elastyczność pracy systemu. Mogą one polegać m.in. na dodatkowym zużyciu energii elektrycznej na polecenie operatora w okresach nadpodaży generacji OZE w systemie, bez obciążania użytkowników systemu za dodatkową moc pobieraną z systemu.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi