Wiadomości


Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
17 lutego 2020
Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej
paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Paragon do kwoty
450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (zgodnie z art. 106e ust. 5
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).


PARAGON JAKO FAKTURA UPROSZCZONA
Faktura uproszczona:
» nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia
i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,
» musi zawierać NIP nabywcy.
Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura,
która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik
może więc w szczególności skorzystać z prawa do
odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć
wydatek do kosztów uzyskania przychodów.
JAK WYSTAWIAĆ FAKTURY DO PARAGONÓW?
Od 1 stycznia 2020 r. jeśli sprzedaż została zarejestrowana
na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem,
fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon
ten zawiera NIP (zgodnie z art. 106b ust. 5–7 ww.
ustawy). Oznacza to, że już w momencie sprzedaży
klient musi określić, czy kupuje jako podatnik, czy
jako konsument.
Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę
VAT, musi:
» przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) –
podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na
kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną
w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną
jak zwykła faktura,
przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto
(100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem
sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego
paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy
o wystawienie faktury.
Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu,
uznaje się, że kupuje jako konsument. Może
wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca
wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez
NIP nabywcy.
Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej
na kasie fiskalnej przed 1 stycznia 2020 r. Oznacza to,
że do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje
sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do 31 grudnia
2019 r., sprzedawca może wystawić fakturę z NIP.
Natomiast klient może ją ująć w prowadzonej przez
siebie ewidencji dla celów podatkowych.
Za naruszenie nowych wymogów sprzedawcy grozi
dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% kwoty
podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja taka
może dotkąć też nabywcę, który ujmie w ewidencji
otrzymaną fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej
paragonem bez NIP.
Powyższe zmiany nie dotyczą podatników świadczących
usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu
samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU
49.32.11.0).

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi