Strona główna › AktualnościWiadomościPrzesunięte terminy

Wiadomości


Przesunięte terminy
20 maja 2020
Jakie terminy dla przedsiębiorców i podatników zostały przesunięte w związku
z epidemią koronawirusa?


Np., wg art. 15zzs ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
co do zasady, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID,
bieg terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach
sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach
karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach
w sprawach o wykroczenia, postępowaniach
administracyjnych, postępowaniach i kontrolach
prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach,
o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach
hazardowych, innych postępowaniach prowadzonych
na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu na ten okres.
Przesunięte terminy
Jakie terminy dla przedsiębiorców i podatników zostały przesunięte w związku
z epidemią koronawirusa?
» złożenie zeznania CIT-8 za 2019 r. i wpłatę podatku
– do 31 maja br. (organizacje pozarządowe – do
31 lipca br.);
» maksymalne terminy utworzenia PPK w średnich
przedsiębiorstwach na: 27 października 2020 r. na
zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada
2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
» zapłata podatku od przychodów z budynków za
marzec-maj br. – do 20 lipca 2020 r.;
» złożenie informacji o cenach transferowych (TPR)
za 2019 r. przez podatników zobowiązanych
do złożenia informacji przed 30 września – do
30 września 2020 r.;
» zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (wg ustawy o przeciwdziałaniu
praniu brudnych pieniędzy) – do 13 lipca
2020 r.;
» złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej
15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w tzw.
wykazie podatników VAT – 14-dni, zamiast 3;
» wejście w życie przepisów dot. zrównania pozycji
prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów
– 1 stycznia 2021 r.;
» zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej do
1 stycznia 2021 r.;
» obowiązek instalacji kas online m.in. w branży gastronomicznej,
hotelarskiej - do 1 stycznia 2021 r.
» okres sporządzania dokumentów ewidencji odpadów
w formie papierowej – do 31 grudnia 2020 r.
» przewidziano brak sankcji za złożenie deklaracji
PIT za 2019 r. i zapłaty podatku po terminie
(30 kwietnia), jeśli nastąpi to do końca maja
2020 r.;
» do 30 września 2020 r. możliwe jest przedłużenie
przez gminę płatności raty podatku od nieruchomości
(kwiecień, maj, czerwiec).
DORADCA RADZI
Większość awizowanych przesyłek będzie
można odebrać na poczcie w ciągu
14 dni od odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.
Ponadto specustawa przesuwa terminy dla wykonania
wielu obowiązków, m.in.:
» płatność zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń
w marcu i kwietniu 2020 r. – do 1 czerwca
2020 r.;
» obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją
dla dużych podatników – od 1 lipca 2020 r.;
» obowiązywanie nowej matrycy VAT – od 1 lipca
2020 r.;

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi