Wiadomości


Sąd Najwyższy przeciwko obchodzeniu zakazu handlu w niedziele…
27 października 2023
Urządzanie na terenie sklepu wypożyczalni sprzętu sportowego czy wypożyczalni książek nie stanowi wyjątku, który pozwalałby prowadzić handel w niedziele. Sąd Najwyższy w sprawie łamania zakazu handlu w niedziele orzekł na korzyść Państwowej Inspekcji Pracy.

W dniu 13 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 155/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2022 r. (sygn. akt II Ka 457/22 ). Sprawa ta dotyczyła korzystania przez placówkę handlową z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, poprzez wstawienie do sklepów – zajmujących się głównie sprzedażą alkoholu – regałów, na których wyeksponowano sprzęt sportowy oferowany do wypożyczenia klientom sklepów.
Sąd Najwyższy uznał zasadność wniesionej kasacji. W ustnych motywach wyroku Sąd Najwyższy podzielił
stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratora Generalnego co do sposobu rozumienia wskazanego wyżej przepisu.
Zgodnie z interpretacją przyjętą przez oba te organy, a podzieloną przez Sąd Najwyższy, możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.
- „Jestem usatysfakcjonowana orzeczeniem Sądu Najwyższego. PIP od początku stała na stanowisku, że interpretacja przyjęta przez inspektorów pracy oraz nasz urząd jest właściwa” – oceniła Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.
Szefowa inspekcji pracy wyraziła zadowolenie, że Prokurator Generalny, a teraz Sąd Najwyższy podzielili pogląd PIP: – „Mam też nadzieję, że w przyszłości przedsiębiorcy, którzy chcieliby obchodzić zakaz handlu w niedziele, rozważą tę kwestię w kontekście zapadłego właśnie wyroku”.
Niestety jednak zauważyć można, że zakaz handlu w niedziele i święta uderza w wolność gospodarczą, a przez to w gospodarkę i dobrobyt Polaków. Kwestia pracy w takie dni powinna zostać zostawiona do uzgodnień pracodawcy z pracownikami – zależnie od ich wolnej woli.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi