Strona główna › AktualnościWiadomościWięcej podatków

Wiadomości


Więcej podatków
21 października 2020
przegląd ważniejszych nowych lub zwiększonych danin publicznoprawnych zaplanowanych na 2021 r.

DODATKOWE OPŁATY ZA NAPOJE SŁODZONE I „MAŁPKI"

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakłada nałożenie od 2021 r. opłat na 2 kategorie produktów. Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w unijnym rozporządzeniu nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, kofeiny lub tauryny. Specjalna opłata na napoje słodzone i energetyczne ma wynosić 50 gr za litr napoju z dodatkiem
cukru lub substancji słodzącej, dodatkowo 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), a opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.Dodatkowym podatkiem zostaną objęte także alkohole sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. małpki). W tym przypadku opłata ma wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholusprzedawanego w opakowaniach o objętości do
300 ml.W przypadku niedokonania rzeczonych opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany
ustalić dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną).

OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Przygotowywany przez rząd projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.

LIKWIDACJA ULGI ABOLICYJNEJ
Zgodnie z planami rządu ulga abolicyjna dla pracujących za granicą zostanie od nowego roku zlikwidowana.
Oznacza to, że wielu polskich rezydentów uzyskujących dochody zagraniczne (np. marynarze, pracownicy delegowani) będzie musiało zapłacić podatek dochodowy także w Polsce.

„PODATEK HANDLOWY”
W budżecie na 2021 r. zaplanowany jest także podatek od sprzedaży detalicznej. Przepisy regulujące
tę daninę weszły w życie 1 września 2016 r. Jednak, w związku z jej zakwestionowaniem przez Komisję
Europejską, podatek został zawieszony. Według ustawy, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.
Stawki podatku wynoszą zaś:
» 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
» 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Zgodnie z obwieszczeniem MF w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, wzrosną one (m.in. dla podatku od nieruchomości) o ok. 3,9%.

ABONAMENT RTV
Stawki abonamentu RTV na 2021 rok wzrosną i wyniosą za miesiąc za używanie:
» odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł,
» odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł. Nadal będą rabaty za uregulowanie abonamentu za kilka miesięcy z góry.

NOWE DOCHODY WŁASNE UE
Uzgodnione na unijnym szczycie nowe zasoby własne, mające finansować unijny fundusz odbudowy, to:
» „podatek od plastiku”. Od stycznia 2021 r. państwa członkowskie mają płacić UE 0,80 euro za każdy kilogram odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Dodatkową opłatą (stanowiącą ok. 25-80% ceny towaru) będą objęte wszystkie plastikowe opakowania, które trafiły na rynek i nie zostały przetworzone. Państwazapłacą podatek ze swoich budżetów, ale pewnie będą chciały przerzucić go na producentów.
» „podatek cyfrowy”. Digital tax UE planuje przygotować w połowie 2021 r. Ma on być pobierany odusług cyfrowych dostarczanych przez największych światowych gigantów technologicznych (jak Amazon, Apple, Facebook i Google). Chodzi o opodatkowanie firm cyfrowych o globalnych przychodach przekraczających 750 mln euro rocznie. Polski rząd też pracuje nad własnym „podatkiem cyfrowym”.
» „graniczna opłata węglowa”. W pierwszej połowie 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić projekt przepisów przewidujący dodatkowe obciążenie cłem sprowadzanych towarów, których produkcja wymagała dużej emisji CO2.
» rozszerzenie systemu handlu emisjami (ETS), tj. sprzedaży uprawnień do emisji CO2, na sektor lotniczy i morski.
W latach 2021–2027 UE ma też pracować nad wprowadzeniem innych zasobów własnych, np. podatku od transakcji finansowych.

„PODATEK OD DESZCZU” OD 2022 R.
W projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wskazano, że szczególnym
korzystaniem z wód podlegającym opłacie będzie wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 (dotychczas 3500 m2) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% (dotąd 70%) powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Podwyższone stawki opłat za ww. „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” mają wynieść na 1 rok od nieruchomości:
» bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1,50 zł za 1 m2,
» z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,90 zł za 1 m2,
» z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,45 zł za 1 m2.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi