Wiadomości


Ceny prądu i gazu będą mrożone tylko w I półroczu 2024 r.
24 stycznia 2024
Nowelizacja z 7 grudnia 2023 r. zakłada utrzymanie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła (w tym gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej), rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących dotąd stosowane.

Przewidziano przy tym ograniczenie limitów zużycia energii elektrycznej stosowane w okresie w I półrocza 2024 r. do 50% dotychczasowych limitów (tj. 1,5 MWh, 2 MWh albo 1,8 MWh). Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna. Tymczasem Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na 2024 r., jednak - ponieważ cena prądu przekracza cenę maksymalną - będzie obowiązywać
ustawowa cena maksymalna.
Ustawa utrzymuje cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw
gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Zakres podmiotów objętych ochroną i cena maksymalna za gaz nie uległy zmianie. Podmioty objęte ochroną będą uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne w ww. czasie najwyżej na poziomie wynikającym z taryfy
zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok.
W ustawie utrzymano na okres I półrocza 2024 r. wsparcie dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, którzy jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w postaci refundacji VAT.
Ustawa przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r. Obowiązek przekazania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nowowprowadzonej gazowej składki na ww. fundusz wykonuje się w odniesieniu do okresu wydobycia gazu ziemnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
Nowelizacja utrzymuje też na okres I półrocza 2024 r. przewidziane dotąd mechanizmy ograniczenia wysokości
cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE. Zakres podmiotów objętych ochroną – podmiotów uprawnionych – nie uległ zmianie.
Ustawa przewiduje także mechanizm wypłaty i rozliczenia świadczenia wyrównawczego dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania maksymalnej ceny dostawy, za I półrocze 2024 r.
Zgodnie z nowymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem – w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi