Wiadomości


Jak przedłużyć „mały ZUS plus”?
13 września 2023
Dzięki nowelizacji przepisów, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i na tej podstawie są zgłoszone do ubezpieczeń w 2023 r., mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus. Mały ZUS plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm.

Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi został wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą
mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy.

KIEDY NIE TRZEBA PONOWNIE ZGŁASZAĆ SIĘ DO UBEZPIECZEŃ, ABY SKORZYSTAĆ Z PRZEDŁUŻENIA ULGI?
Aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy, nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dotyczy to osób, którym:
» w sierpniu tego roku nie skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus;
» w lipcu skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus.
Dodatkowe 12 miesięcy ulgi ZUS doliczy tym osobom automatycznie.
Przykład 1
Anna przystąpiła do małego ZUS plus w 2022 roku. Do 31 lipca 2023 roku wykorzystała 19 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia nadal ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ustawy systemowej. Do wykorzystania pozostało jej 17 miesięcy oraz dodatkowe 12 miesięcy ulgi.
Okres ten będzie mogła wykorzystać w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.
Przykład 2
Adam przystąpił do małego ZUS plus od 1 sierpnia 2020 roku. Do 31 lipca 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku (5 miesięcy) nadal opłaca składki na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 roku.
Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 0590. Pozostałe 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

KIEDY TRZEBA PONOWNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO UBEZPIECZEŃ, ABY SKORZYSTAĆ Z PRZEDŁUŻENIA ULGI?
Co z osobami prowadzącymi działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.
W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:
» wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 roku,
» zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem
zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).
Ulga zacznie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca. Jeśli ktoś złożył ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 roku, mały ZUS plus będzie ważny od 1 września. W takim przypadku w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń oraz w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę od 1 września 2023 r. Jednocześnie składki za sierpień 2023 r płatnik opłaca w dotychczasowej wysokości.
Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi został wydłużony o kolejne 12 miesięcy.
Aby skorzystać z ulgi, trzeba przekazać te dokumenty do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.
Przykład 3
Zuzanna przystąpiła do małego ZUS plus od 1 czerwca 2020 roku. Do 31 maja 2023 roku wykorzystała 36 miesięcy
ulgi. Od 1 czerwca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego (4161 zł). Jeśli we wrześniu Zuzanna zgłosi się do ubezpieczeń z kodem 0590, będzie miała prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, licząc od 1 października 2023 roku.
Dlatego w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę podlegania ubezpieczeniom od 1 października 2023 r. Może je wykorzystać również w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.
Przykład 4
Dariusz przystąpił do małego ZUS plus od 1 marca 2020 roku. Do 28 lutego 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy
ulgi. Od 1 marca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej) i zgłosił się z kodem tytułu ubezpieczenia 0510. Jeżeli do 31 grudnia nie złoży zgłoszenia z kodem 0590, oznacza to, że rezygnuje z przedłużenia ulgi.
Osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus i przestały prowadzić działalność, również mogą skorzystać z przedłużenia ulgi.
Trzeba wtedy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Tych osób nie obowiązuje termin 31 grudnia 2023 roku na dokonanie tego zgłoszenia – mogą to zrobić również później.
W przypadku ponownego zgłoszenia w 2023 r. do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592 – w związku z korzystaniem z dodatkowych 12 miesięcy ulgi – nie trzeba składać po raz kolejny dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi