Wiadomości


Limit płatności gotówkowych bez zmian
05 września 2023
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uchyla ograniczenia w płatnościach gotówkowych, które miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

To oznacza, że konsumenci będą mogli nadal bez ograniczeń płacić gotówką, a limit dla przedsiębiorców
pozostanie bez zmian.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przewidywała ograniczenie płatności gotówkowych. W przypadku przedsiębiorców ten próg miał wynosić 8 tys. zł (obecnie jest to 15 tys. zł).
Osoby prywatne (w transakcjach z przedsiębiorcami) miał zaś obowiązywać limit 20 tys. zł.
Przepisy wprowadzające te limity miały obowiązywać już od 2023 r. Ograniczenie konsumentom prawa do anonimowości przy dokonywaniu zakupów byłoby jednak ograniczeniem wolności jednostki i zagrożeniem gwarancji praw obywatelskich. – "Dostęp
do gotówki zapewnia bezpieczeństwo obywatelom, którzy mogą kupić towary, zapłacić za usługi, bez konieczności zakładania konta czy korzystania z karty płatniczej" – przypominał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Według danych w Unii Europejskiej 30 mln osób dorosłych nie posiada konta bankowego, zaś płatności gotówkowe stanowią 78% wszystkich przeprowadzanych transakcji. Ograniczenie płatności gotówkowych, w przypadku ataku cyfrowego lub awarii systemów elektronicznych, może spowodować poważne zakłócenia w gospodarce i życiu społecznym.
Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości najpierw udało się zablokować ograniczenia na rok. Natomiast niedawna ustawa zupełnie eliminuje planowane ograniczenia. Celem ustawy jest zapobieżenie wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. regulacji, zawartych w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Polski Ład”), zgodnie z którymi:
1. konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty;
2. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w transakcjach z innymi przedsiębiorcami następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty.
Konsumenci będą mogli nadal bez ograniczeń płacić gotówką, a limit dla przedsiębiorców pozostanie bez zmian.
Wejście w życie powyższych regulacji mogło bowiem prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji
szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd zniesiono przewidziane do wprowadzenia ograniczenia w tym zakresie.
W braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony musiałyby korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy mogłoby w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji.
Mogłoby to prowadzić do utrudnień i ograniczać znacząco drobny handel. Mając na uwadze powyższe, uchylono art. 22 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Ww. ustawa miała wprowadzić także analogicznie ograniczenia w obrocie gotówkowym względem konsumentów
(art. 18 tzw. ustawy „Polski Ład”), które też miały wejść z życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Z uwagi na fakt, że regulacje te wiązałyby się z wprowadzeniem dodatkowych obciążeń dla konsumentów, wymuszających zakładanie rachunków bankowych lub zawieranie umów o kartę płatniczą i generowałyby dodatkowe koszty transakcyjne, a przez to wzrost cen, uchylono ww. art. 18.
Pozostałe zmiany wprowadzone w ustawach podatkowych są normatywną konsekwencją uchylenia ww. art. 18 oraz art. 22 pkt 1 tzw. ustawy „Polski Ład”. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
W związku z naruszeniem ww. obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorca musi się liczyć z konsekwencjami. Jak np. wynika z art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mają prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność ta została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody – w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi