Strona główna › AktualnościWiadomościO co walczą rolnicy?

Wiadomości


O co walczą rolnicy?
14 marca 2024
W skrócie: o swój byt, a w konsekwencji o bezpieczeństwo żywnościowe i jakość żywności w Unii Europejskiej.

W obliczu zaciskającej się pętli regulacji prawnych dla branży rolno-spożywczej oraz wpuszczania na rynek unijny (w tym do Polski) – niespełniającej żadnych norm ani wymagań, a często przywożonej w stanie nienadającym się do spożycia nawet przez zwierzęta - żywności z Ukrainy, egzystencja gospodarstw rolnych w UE stanęła na krawędzi.
Polscy protestujący rolnicy i myśliwi zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne to: zupełnej rezygnacji z „Zielonego Ładu” oraz całkowitego zamknięcia naszej granicy z Ukrainą. Domagają się, by polski rząd zaangażował się bardziej w obronę polskich racji, i nie zgadają się na ograniczanie produkcji roślinnej czy zwierzęcej (m.in. przez przepisy o ograniczeniach możliwości stosowania pestycydów, o konieczności ugorowania ziemi, o tym jak każde gospodarstwo w Europie ma funkcjonować, co na jakim polu uprawiać). Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem.
NSZZ RI „Solidarność” ogłosił, że w ramach strajku generalnego rolników wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie.
Blokowane są nie tylko przejścia graniczne, ale też węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych
stacji kolejowych oraz portów morskich. Jednocześnie związek zaapelował do całego społeczeństwa RP o wsparcie
protestujących rolników, bo ich działania mają tylko jeden cel: zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju, poprzez zapewnienie społeczeństwu zdrowej i najwyższej jakości polskiej żywności.
Protesty rolników trwają od kilku tygodniu w wielu krajach europejskich, np. w Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Czechach oraz na Węgrzech. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom produktów rolnych, Europejskiemu „Zielonemu Ładowi" i taniemu importowi produktów rolniczych spoza UE. Producenci z Ukrainy mają większość przywilejów rolników z państw członkowskich, a nie mają praktycznie żadnych obowiązków tożsamych z obowiązkami europejskich rolników.
Ważne jest, aby protesty różnych uciskanych po kolei branż nie zostały skierowane przeciwko innym grupom
społecznym oraz aby – poprzez prowokacje - nie prowadziły do wywołania chaosu, który pozwoliłby władzom na
wprowadzenie dalszych ograniczeń praw obywatelskich. Całe społeczeństwa – w samoobronie - powinny się zjednoczyć w walce o swoją wolność i dobrobyt przeciwko narzucającym nam wszystkim tzw. „Zielony Ład" (Fit for 55), CBDC, traktat pandemiczny itp. Nie dajmy się podzielić, gdyż „zeroemisyjni” będziemy dopiero, jak się obrócimy w proch.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi