Strona główna › UsługiBezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy


BHP – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in.

 Na straży przestrzegania BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy  (PIP), która konsekwentnie egzekwuje realizację przepisów prawa pracy. Podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami[1]) oraz Polskie Normy.

 Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością wg ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 Dlatego też organizujemy obowiązkowe szkolenia pracowników i pracodawców. W nowopowstających zakładach pracy, wdrażamy założenia przedsiębiorstwa, organizujemy stanowiska pracy,. W istniejących firmach kontrolujemy stan zakładu, sporządzamy raporty z propozycjami zmian. Zarządzamy Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 
Oferujemy
 
 • obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników
 • organizację stanowisk i pomieszczeń pracy oraz wdrażanie założeń
 • kontrolę stanu zakładu pracy, sporządzanie raportów oraz propozycje zmian
 • prowadzenie dokumentacji w przypadku chorób zawodowych oraz wypadków w pracy

 Powyższe punkty realizujemy w oparciu o założenia oraz przepisy:

 
Założenia
 
 • system i regulacje prawne ochrony pracy
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych
 • zagrożenia w transporcie i składowaniu materiałów
 • promieniowanie, oświetlenie oraz energia elektryczna i elektromagnetyczna
 • charakterystyka i klasyfikacja czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w procesach pracy
 • analiza i ocena zagrożeń zawodowych i wypadków oraz działania profilaktyczne
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe oraz ochrona ppoż
 • psychofizyczne właściwości człowieka w procesie pracy
 • nadzór nad warunkami pracy i wzmożona ochrona pracy - ochrona środowiska naturalnego.

Przepisy
 
 • Kodeks Pracy,
 • rozporządzenia Rady Ministrów,
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 • Polskie Normy i Normy Branżowe.


Zakres tych czynności dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Warto pamiętać, że jedna złotówka wydana na sprawy BHP pozwala bardzo często zaoszczędzić dziesiątki złotych niepotrzebnie zapłaconej kary.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszym Biurze w Warszawie przy ulicy Postępu 17D, telefonicznie
lub kierując pytanie na adres: biuro@liczyk.com.pl
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi