Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Biegli rewidenci pod kontrolą…
26 lipca 2023

Wywiad z Dyrektorem Departamentu Kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – dr Agnieszką Baklarz.
Ułatwienia dla przedsiębiorców
25 lipca 2023

Resort rozwoju przygotowuje pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, zakładający łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, sprawną sukcesję i przyjazne prawo gospodarcze. Planowane wejście w życie to 1 października 2024 r.
Ważne wyroki dla banków i kredytobiorców
21 lipca 2023

Wyrok prejudycjalny TSUE w sprawie w sprawie C-520/21 dotyczy konsumentów mających kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Jeśli umowa kredytowa zostaje unieważniona ze względu na zawarte w niej klauzule niedozwolone, to bank nie może żądać od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Nie ma zaś przeszkód, by konsument domagał się od banku dodatkowych świadczeń, gdy pozwalają na to przepisy krajowe.
Prawo do urlopu wypoczynkowego
19 lipca 2023

Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. Ma on być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego.
Omnichannel – wszechstronna komunikacja czy nagabywanie?
18 lipca 2023

Jedni w nowych strategiach komunikacji w sieci widzą szanse na lepszy kontakt z klientem, promocję i zwiększenie sprzedaży, drudzy nie potrzebują nowości, wolą rozwijać to, co już działa. Omnichannel to propozycja dla wszystkich.
Skuteczniejsza ochrona konkurencji
17 lipca 2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. (dyrektywy ECN+), która ujednolica kompetencje krajowych urzędów ochrony konkurencji i wyposaża je w instrumentyb proceduralne służące skutecznemu wykrywaniu naruszeń prawa antymonopolowego – na szczeblu europejskim i na rynkach krajowych.
System kaucyjny ruszy w 2025 roku!
12 lipca 2023

6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatuv i środowiska. Teraz zajmuje się nim Sejm.
Jak skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?
11 lipca 2023

Przepisy, które umożliwiają ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i otworzenie „Konta Mieszkaniowego”, wchodzą w życie 1 lipca br. By móc skorzystać z tych rozwiązań, trzeba będzie udać się do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z BGK, i wprowadzi instrumenty do swojej oferty produktowej.
Ulga na terminal
10 lipca 2023

Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala, możesz skorzystać z tzw. ulgi na terminal.
Zmiany w PCC i użytkowaniu wieczystym
07 lipca 2023

Nowa ustawa przewiduje m.in., że zniesiony zostanie podatek 2% od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wyższa będzie zaś stawka podatku w przypadku hurtowego zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (kupowanego w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej
nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.

Poprzednie    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi