Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Koniec nadużyć w komunikacji elektronicznej
20 października 2023

Celem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej jest ograniczenie skali nadużyć w komunikacji elektronicznej, a tym samym zwiększenie ochrony użytkowników, czyli podmiotów korzystających z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądających świadczenia takiej usługi.
Agenda 2030 – „nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy!”
19 października 2023

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju to przyjęty w 2015 r. przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych program działań, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.
Wsparcie dla rozwoju OZE w Polsce
18 października 2023

Oprócz np. programu „Mój Prąd”, rząd podejmuje liczne inicjatywy dla powiększania potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw1 wspiera dalszy rozwój sektora OZE w perspektywie długoterminowej, a co za tym idzie zwiększenie ich udziału w krajowym zużyciu energii.
Opodatkowanie obywateli Ukrainy w Polsce
16 października 2023

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z 28 września 2022 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania obywateli Ukrainy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynków
03 października 2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 wprowadza możliwość skrócenia okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat.
1,5% podatku rolnego dla związków zawodowych
29 września 2023

Czy będzie można przekazać 1,5% należnego podatku rolnego na związki zawodowe?
Walka z klimatycznymi wiatrakami
27 września 2023

– wywiad z Aleksandrem Brzózką, Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Nowe unijne rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii
25 września 2023

Regulacje dotyczące całego cyklu życia baterii: od projektu do końca eksploatacji, mają służyć powstaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla unijnego sektora baterii. Nowe rozporządzenie ma na celu ustanowienie jednolitych reguł na rynku UE i zmniejszenie wpływu baterii na środowisko i społeczeństwo.
Opodatkowanie usług hotelowych
21 września 2023

Usługa hotelowa nie stanowi usługi o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Nowe świadczenie wspierające od 2024 r.
20 września 2023

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym dokonuje częściowej przebudowy dotychczasowego systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi