Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Klauzule niedozwolone i status konsumenta
21 grudnia 2023

21 września 2023 r. TSUE wydał wyrok w trybie prejudycjalnym w sprawie tzw. kredytów frankowych mBank (C-139/22), zgodnie z którym sąd może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
Subkonto w ZUS
20 grudnia 2023

Każdej osobie ubezpieczonej zakładane jest indywidualne konto w ZUS na podstawie jej pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, np. gdy podejmuje ona pierwszą pracę. W ramach tego konta od 1 maja 2011 r. prowadzone jest także subkonto.
Badania marketingowe. Rozpoznaj i zaspokój potrzeby
19 grudnia 2023

Jeśli chcesz prowadzić firmę, która się rozwija, dotrzymuje kroku konkurencji i odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów, nie możesz pomijać badań marketingowych. Decyzje w biznesie powinny poprzedzać analizy i posiadać uzasadnienie. Jakie i dlaczego pomagają w tym badania?
CBDC – narzędzie zniewolenia
14 grudnia 2023

CBDC jest stopniowo wprowadzane w kolejnych krajach. Niestety rządzący prawie na całym świecie chcą, żeby w ciągu kilku najbliższych lat CBDC zastąpiło gotówkę. Jednak obywatele tego świata powinni wiedzieć, że CBDC to wielkie narzędzie nowoczesnej formy totalitaryzmu, o jakiej Hitler i Stalin mogli tylko pomarzyć…
Telepraca transgraniczna a ubezpieczenia społeczne
13 grudnia 2023

Jakimi ubezpieczeniami objęci są pracownicy w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej, telepracy wykonywanej jako delegowanie lub pracy w kilku państwach?
Koniec patodeweloperki od kwietnia 2024 r.
12 grudnia 2023

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która ma uporządkować zasady budowy budynków wielorodzinnych oraz rozwiązać konkretne problemy, które coraz częściej pojawiają się w polskich miastach.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową w PIT
08 grudnia 2023

Na podstawie art. 26e i art. 26ea ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność (tzw. „koszty kwalifikowane”).
Posiłki sfinansowane pracownikom a ZUS i PIT
05 grudnia 2023

Czy zapewnienie pracownikowi wyżywienia (tj. sfinansowanie kosztów posiłków) powoduje konieczność pobierania i odprowadzania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)?
Podatek od nieruchomości od garażu
29 listopada 2023

18 października br. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt SK 23/19) dotyczący podatku od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia garażu jako przedmiotu odrębnej własności.
Rozliczenia działalności nierejestrowej
28 listopada 2023

Choć działalność nierejestrowa nie wymaga rejestracji firmy, jednak rodzi pewne obowiązki rozliczeń.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi