Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
17 lutego 2020

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej
paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Paragon do kwoty
450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (zgodnie z art. 106e ust. 5
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?
14 lutego 2020

Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego
prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes UODO może nałożyć administracyjną karę pieniężną w zależności od oceny okoliczności konkretnej sprawy.
Co daje wiążąca informacja stawkowa?
12 lutego 2020

Sprzedaję towary i usługi i nie jestem pewien, czy używam poprawnej klasyfikacji lub właściwej
stawki VAT. Jaką ochronę prawną zapewnia wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?
Mikrorachunki do zapłaty PIT, CIT i VAT
12 lutego 2020

Kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT, od 1 stycznia
2020 r. należy wpłacać do urzędu skarbowego
wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy,
tzw. mikrorachunek podatkowy.
Korytarz życia i jazda na suwak
31 stycznia 2020

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła 6 grudnia 2019 r. jednoznaczne
zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności
ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom
ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy
występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
Płatnik zapłaci za świadczenie pobrane nienależnie…
30 stycznia 2020

ZUS może domagać się od płatnika składek zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego osobie
ubezpieczonej, nawet gdy wcześniej nie skierował takiego żądania wobec świadczeniobiorcy -
orzekł Sąd Najwyższy.
IKE czy ZUS?
29 stycznia 2020

Przygotowane przez rząd zmiany dotyczą
Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) –
środki z OFE trafią do IKE lub ZUS.
Przechodzimy na kasy on-line
27 stycznia 2020

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do
prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju
kas rejestrujących: kas on-line.
Prawo do błędu i bardziej przyjazne przepisy…
24 stycznia 2020

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka i szereg ułatwień dla
rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP)1, które z początkiem
2020 r. wchodzą w życie. Chodzi o dalszą likwidację obciążeń biurokratycznych dla firm.
Nowelizacja prawa własności przemysłowej
23 stycznia 2020

Dla innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców przewidziano szereg ułatwień na drodze ochrony
własności przemysłowej, m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminację niejasności dot.
ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe
oraz znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania.

Poprzednie    7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi