Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Darowane środki trwałe
04 czerwca 2018

Zmiany w ustawach o PIT i CIT mają na celu złagodzenie rozwiązań

dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

Kształcenie kadr Służby Więziennej
30 maja 2018

Nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej stanowi całościową

reformę systemu naboru i szkolenia kadr Służby Więziennej.

Zmiany w pieczy zastępczej?
25 maja 2018

Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze

usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji

zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian.

Wymóg niekaralności w sektorze finansowym
21 maja 2018

Sejm uchwalił już ustawę określającą zasady pozyskiwania

informacji o niekaralności osób ubiegających się i zatrudnionych

na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego

na terenie RP, bez względu na formę zatrudnienia.

Od 25 maja trzeba stosować RODO
18 maja 2018

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do

Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie

o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Odpłatne zbycie nieruchomości
15 maja 2018

Czy zwolniony z opodatkowania będzie dochód uzyskany w 2018 r.

ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2016 r., wchodzącego do

majątku odrębnego podatnika, jeśli podatnik cały przychód ze

sprzedaży mieszkania przeznaczy na zakup nowego mieszkania

do majątku wspólnego małżonków?

Forum Cen Transferowych
11 maja 2018

Forum Cen Transferowych, zorganizowane przez Departament

Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów, odbyło się

12 kwietnia 2018 r.

Stosowanie ustawy o STIR
07 maja 2018

Resort finansów opublikował objaśnienie podatkowe z 6 kwietnia

2018 r. dot. stosowania ustawy o STIR.

Niedługo kasy fiskalne on-line
04 maja 2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów

i usług oraz ustawy Prawo o miarach zakłada, że wprowadzony

zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas on-line), które

będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie –

w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (szef KAS).

Niedługo kasy fiskalne on-line
04 maja 2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów

i usług oraz ustawy Prawo o miarach zakłada, że wprowadzony

zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas on-line), które

będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie –

w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (szef KAS).


Poprzednie    7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi