Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Niższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych
30 października 2023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną przewiduje obligatoryjne przyznanie przez sprzedawców energii elektrycznej gospodarstwom domowym jednorazowego upustu od cen, na których zostały one zamrożone od początku 2023 roku. Wysokość rabatu wyniesie ponad 120 zł netto.
Sąd Najwyższy przeciwko obchodzeniu zakazu handlu w niedziele…
27 października 2023

Urządzanie na terenie sklepu wypożyczalni sprzętu sportowego czy wypożyczalni książek nie stanowi wyjątku, który pozwalałby prowadzić handel w niedziele. Sąd Najwyższy w sprawie łamania zakazu handlu w niedziele orzekł na korzyść Państwowej Inspekcji Pracy.
Zmiany dla niektórych pracowników…
25 października 2023

Podstawowym celem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw jest odejście od wygasającego charakteru emerytury pomostowej, poprzez zmianę warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej, określonych w ustawie o emeryturach pomostowych.
Marketing polityczny – to tylko gra wyborcza?
23 października 2023

Określenie „polityczny” może być błędnie interpretowane, gdyż to narzędzie marketingowe można zastosować nie tylko w polityce. Sprawdzi się zarówno w firmie, jak i w życiu codziennym, jeśli na przykład chcemy zadbać o nasz wizerunek. Dlaczego?
Koniec nadużyć w komunikacji elektronicznej
20 października 2023

Celem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej jest ograniczenie skali nadużyć w komunikacji elektronicznej, a tym samym zwiększenie ochrony użytkowników, czyli podmiotów korzystających z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądających świadczenia takiej usługi.
Agenda 2030 – „nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy!”
19 października 2023

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju to przyjęty w 2015 r. przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych program działań, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.
Wsparcie dla rozwoju OZE w Polsce
18 października 2023

Oprócz np. programu „Mój Prąd”, rząd podejmuje liczne inicjatywy dla powiększania potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw1 wspiera dalszy rozwój sektora OZE w perspektywie długoterminowej, a co za tym idzie zwiększenie ich udziału w krajowym zużyciu energii.
Opodatkowanie obywateli Ukrainy w Polsce
16 października 2023

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich pismem z 28 września 2022 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania obywateli Ukrainy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Możliwość skrócenia okresu amortyzacji budynków
03 października 2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 wprowadza możliwość skrócenia okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat.
1,5% podatku rolnego dla związków zawodowych
29 września 2023

Czy będzie można przekazać 1,5% należnego podatku rolnego na związki zawodowe?

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi